Skip directly to content

Chronostratigraphy

 Relating the lithostratigraphic units to international chronostratigraphy, using biostratigraphic data and understanding Belgian stratigraphic schemes into integrating frames such as sequence stratigraphy, is one of the next objectives of the NCS.

NCS will bring these chronostratigraphic and sequence stratigraphic summaries for the whole Belgian stratigraphy on the website, based on the existing publications on this chronostratigraphic and sequence stratigraphic approach. A list of these main publications will appear on the website under the heading of the subcommission. (Still under construction).

A tool for situating Belgian stratigraphic units to the international chronostratigraphic chart and time scale is TS Creator. Belgian stratigraphers have access to TS Creator Pro(for information contact Robert.speijer@ees.kuleuven.be).

An overview of the significance of the Belgian Stratigraphy  for the international chronostratigraphic history  has been published in Geologica Belgica:

Dejonghe, L. (ed.) 2006. Chronostratigraphic units named from Belgium and adjacent areas. Geologica Belgica Vol 9 1-2  225p.

 

Regarding  the translation of the ICS Chronostratigraphic chart to Dutch.

ICS offers the possibility for having on their website of the Chart also translations of the English terminology in other languages. See for example  for the chart in French http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2012French.pdf

Although there is not yet an ICS translation in German on the website , we recommend to follow the German stratigraphic nomenclature that can be consulted on http://www.Stratigraphie.de

For the translation in Dutch , TNO-Geologische Dienst Nederland have proposed to ICS a terminology which reflects their tradition  with stage names ending on –ien . In Flanders we have a tradition of consequently translating  English  -ian  and –an endings into respectively  –iaan  and –aan  endings , a normal and correct grammatical translation from English into Dutch.

Therefore NCS proposed to ICS an additional  an additional  translation  as  Belgium/Dutch. There has been preceding communication about this issue with TNO-Geologische Dienst Nederland and ICS. The Belgium/Dutch table has been composed in consultation with the Dutch speaking members of NCS  during the summer of 2017.

 

Verantwoording bij de vertaling van de ICS Chronostratigraphic Chart 2017/2  naar het Nederlands.

1.  Op de ICS website is het mogelijk om vertalingen van de Engelstalige  ICS Chronostratigraphic chart te plaatsen. De Stratigrafiecommissie van TNO-Geologische Dienst Nederland gebruikt hierbij termen die niet in Vlaanderen gangbaar zijn en daarom heeft NCS besloten een eigen vertaling  België/Nederlands aan de ICS website aan te bieden. 

ICS verwijst hierbij naar de analogie op hun website van de twee vertalingen in het Spaans en in het Amerikaans Spaans.

De vertaling  Belgium/Dutch is tot stand gekomen door onderling overleg tussen de Nederlandstalige leden van NCS (2017).

 2. Het uitgangspunt is dat de Engelstalige termen zo goed mogelijk vertaald worden naar het Nederlands. Daarom zijn in principe -ian termen uit de chart  vertaald naar -iaan  in het Nederlands , en niet naar -ien zoals in Nederland gebruikelijk is. In Wikipedia worden die -ien termen standaard aangegeven en wordt tussen haakjes -iaan als een Vlaamse variant aangeduid.

3.  Cambrium, Ordovicium , Siluur, Devoon, Carboon , Perm , Trias, Jura , Krijt, Paleogeen, Neogeen zijn net als in Nederland  ook in Vlaanderen  traditioneel gebruikte termen  en worden zo behouden.

 4. Voor de schrijfwijze van de term Quartair is de verantwoording het ‘Groene Boekje’ van de Nederlandse Taalunie. Deze schrijfwijze is sinds lang in gebruik in Vlaanderen en is ook gebruikt in het  boek Geologie van Vlaanderen (2015, Academia Press).

5. Fanerozoïcum, Paleozoïcum, Mesozoïcum, Cenozoïcum ...zijn termen met schrijfwijzen die op Wikipedia de voorkeur krijgen en in Vlaanderen ook al lang gebruikelijk zijn. Deze schrijfwijzen zijn ook gebruikt in het  boek Geologie van Vlaanderen (2015, Academia Press)

 6. In het Precambrium is Proterozoïcum ( alsook Meso-proterozoïcum ...)  gebruikelijk in Vlaanderen, net zoals in de versie van TNO- Geologische Dienst Nederland.

De uitgangen -ium en -eïcum  die voor andere onderverdelingen van het Precambrium gebruikt worden in de versie van TNO- Geologische Dienst Nederland  zijn ongebruikelijk in Vlaanderen.  We volgen daarom consequent het principe (zie punt 2) om de Engelstalige Chart uitgangen –ian en –an in het Nederlands door –iaan en –aan te vertalen. Daarom zijn in de Belgium/Dutch tabel de termen   Hadeaan, Archeaan ( alsook Eo-archeaan …), Sideriaan, Rhyaciaan, Orosiriaan, Statheriaan, Calymmiaan, Ectasiaan,Steniaan, Toniaan  en Cryogeniaan gebruikt alsook Ediacaraan.

7. Onderverdelingen  Onder & Boven versus Vroeg  & Laat       

We hebben bij de vertaling naar het Nederlands de termen Lower /Upper in de Chronostratigraphic Chart consequent vertaald als respectievelijk Onder en Boven.

In Geological Time Scales zal Vroeg en Laat gebruikt worden. Het onderscheid tussen Onder/Boven en Vroeg/Laat in de stratigrafie  dient om het onderscheid aan te duiden tussen tijd, bv tijdens het Vroeg Krijt ontwikkelden zich veel ammonieten, en de lagen die in een tijd afgezet zijn, bv de lagen  krijt in Henegouwen en in Limburg  kunnen gecorreleerd worden en behoren tot het Boven Krijt. Dat onderscheid is soms subtiel en vaak kan je eigenlijk beide gebruiken. Bovendien wordt ze ook niet altijd consequent toegepast in de literatuur. Daarom is er een tendens in de stratigrafie om die dubbele nomenclatuur achterwege te laten. Momenteel heeft de ICS hierover nog geen beslissing genomen.